Слънчев калкулатор
Пресмята изгодите от покупката на Слънчева система за загряване на вода, сравнени с разходите за това, в зависимост от количеството консумирана топла вода.
Бр. хора Литри
на ден
Общо
(Литри на ден)
1. Консумация на топла вода (литри на ден)
2. Годишна консумация на електроенергия за загряване на вода, за 280 дни (кВ/часа) кВ/часа
3. Цена на електоенергията (лв. За кВ/час) лв.
4. Годишен разход (лева) за топла вода лв.
Разходи за покупка и монтаж на Слънчева система за загряване на вода
5. Цена на Слънчева система за загряване на вода лв.
6. Монтаж лв.
7. Общо: лв.
8. Спестени пари (годишно) лв.
9. Време за възвръщане на инвестицията (години) години
10. Чиста печалба от инвестицията (при 20 годишен живот на системата) лв.
11. Инсталирането на система с мощност 4 кW ще позволи спестяването на 1800 кг вредни емисии СО2 годишно.
Което е еквивалентно на това да посадиш окло 450 дръвчета!
Забележка: Калкулаторът е само пример, който илюстрира изгодите от покупка на Слънчева система за загряване на вода.
Изчисленията са валидни за България. Допускаме, че системата ще функционира 280 слънчеви дни годишно, което средно за страната.
За всеки клиент системата се проектира индивидуално, според потребностите.
 
Слънчев калкулатор